BEZPIECZNIEOCHRONA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

OCHRONA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA PLACÓW BUDOWY

OCHRONA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OCHRONA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH I MASOWYCH

Posterunki na obiektach wyposażone są w radiotelefony i telefony komórkowe do bezpośredniej łączności z dyspozytornią i grupą interwencyjną, które mieszczą się przy ulicy płk Karola Myrka 6 w Legnicy. Pracownicy ochrony to ludzie niekarani, wyselekcjonowani posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. Pełnią służbę na obiektach w mundurach firmowych. Powierzoneg mienia strzegą skutecznie i z oddaniem. Dla wzmocnienia ochrony obiektu jesteśmy w stanie zainstalować elektroniczne systemy: kontoli obchodu typu Patrol, monitoringu alarmowego lub wizyjnego. Posiadamy również własną grupę interwencyjną obsługiwaną przez pracowników wpisanych, na listę pracowników ochrony fizycznej, która skutecznie reaguje w momencie wystąpienia szczególnych zagrożeń na chronionych obiektach.

USŁUGI OCHRONY