PEWNA PRACANa chwilę obecną prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

PRACOWNIK OCHRONY

KWALIFIKOWANY PRACWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

PRACOWNIK PORZĄDKOWY (UTRZYMANIA CZYSTOŚCI)


ZŁÓŻ PODANIE


Szkolenia pracowników

Każdy zatrudniony pracownik WiW-BUD Legnica odbywa szkolenia: wstępne, stanowiskowe, bhp i jednorazowe szkolenie pod kątem ewentualnych zagrożeń lub zmian w przepisach. Pracownicy ochrony poddawani są regularnym szkoleniom z zakresu Ustawy o ochronie osób i mienia, przepisom bhp, udzielania pierwszej pomocy, instrukcji bezpieczeństwa na obiekcie, na którym pełnią służbę.

PRACA


Wymagania dla pracowników ochrony

Pracownicy ochrony zatrudnieni w Z.U.B. WiW-BUD muszą spełniać następujące wymagania:
- niekaralność - potwierdzona odpowiednim dokumentem,
- udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy bez opinii poprzedniego pracodawcy,
- zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony,
- kultura osobista, miła powierzchowność, stanowczość,
- deklaracja o dyspozycyjności i wyłącznym zatrudnieniem w Z.U.B WiW-BUD,
- szkolenie odnośnie specyfiki nowego miejsca pracy oraz zakres obowiązków,
- weryfikacja pracowników w trakcie zatrudnienia w firmie,
- pracownik ochrony będzie ubrany w mundur firmowy (zgodnie z wymogami kontrahenta).


Wymagania dla pracowników utrzymania czytości

Pracownicy ochrony zatrudnieni w Z.U.B. WiW-BUD muszą spełniać następujące wymagania:
- udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy bez opinii poprzedniego pracodawcy,
- zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze pracownika ochrony,
- kultura osobista, miła powierzchowność, stanowczość,
- deklaracja o dyspozycyjności i wyłącznym zatrudnieniem w Z.U.B WiW-BUD,
- szkolenie odnośnie specyfiki nowego miejsca pracy oraz zakres obowiązków,
- weryfikacja pracowników w trakcie zatrudnienia w firmie,
- pracownik ochrony będzie ubrany w mundur firmowy (zgodnie z wymogami kontrahenta).

Aby złożyć podanie - wypełnij formularz: